+34 93 244 08 80

STAR James

Automatització de fluxos de treball amb l’STAR James

L’STAR James és una solució de flux de treball per a la gestió optimitzada i automatitzada de projectes de processament d’informació multilingüe. Independentment de si es tracta de projectes de redacció, traducció, localització, gestió o publicació d’informació, l’STAR James controla, coordina, automatitza i supervisa els fluxos de treball dels projectes. Totes les dades s’emmagatzemen de manera centralitzada mentre que es processen de manera descentralitzada. Tots els processos del flux es documenten de manera automàtica i estructurada per poder consultar-los en qualsevol moment.

La tecnologia i l’arquitectura de l’STAR James permeten reproduir fluxos de treball simples i complexos. Els processos es poden combinar i modificar en tot moment, cosa que permet enllaçar el James amb altres sistemes (ERP, CRM, CMS, WCMS) de l’entorn informàtic existent.


Informació