+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Tecnologia web 2.0 aplicada a la terminologia

 El WebTerm, amb la seva tecnologia web, agilita l’intercanvi d’informació multilingüe entre els vostres col·laboradors des de qualsevol lloc del món

El WebTerm és un avenç per a la comunicació externa i interna multilingüe a la vostra empresa. Amb una inversió assumible i des d’una ubicació central, podeu implementar una tecnologia web 2.0 que fomenta la col·laboració i l’intercanvi àgil d’informació entre redactors tècnics, terminòlegs, traductors, responsables de màrqueting i representants de vendes.

Els beneficis són evidents:

  • racionalització en la creació de terminologia multilingüe;
  • difusió ràpida de la terminologia avaluada i aprovada a tots els usuaris;
  • estalvi de temps en els processos de documentació tècnica;
  • augment de la qualitat de tota la documentació del producte;
  • reutilització coherent dels actius lingüístics de l’empresa;
  • estalvi de temps i cost, i millores qualitatives en els processos de traducció i revisió;
  • reducció del temps de llançament dels productes (time to market).

Foto: base de dades terminològica de l’Organització Mundial de Turisme creada amb el WebTerm.


Informació