+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Mínima inversió i màxim retorn

 El TermStar NXT assegura un alt retorn de la inversió (ROI) minimitzant els costos que es deriven d’un ús incoherent de la terminologia

Per calcular el retorn de la inversió (ROI) d’una empresa que implanti el sistema de gestió terminològica TermStar NXT, només cal analitzar els costos que es produeixen per un ús incoherent de la terminologia i una comunicació deficient.

Alguns dels errors més freqüents durant les fases de la cadena de valor són:

  • comunicació inexacta dels requisits de disseny;
  • formulació errònia d’especificacions de desenvolupament;
  • documentació de producte incoherent i errors de traducció.

Aquests errors poden produir costos relacionats amb:

  • retards en els processos de desenvolupament i temps de llançament;
  • operacions de màquines, dispositius i programari;
  • reclamacions, reparacions i servei tècnic;
  • mala imatge de marca i pèrdua de vendes.

Per tant, el ROI es produeix gràcies a l’estalvi obtingut reduint aquesta mena de costos.

En el cas d’empreses que venen els seus productes en el mercat internacional, una bona gestió terminològica és una necessitat encara més imperiosa perquè aquests errors, si no, es perpetuen i multipliquen amb cada llengua addicional a la qual es tradueix la informació de producte.


Informació