+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Internacionalització de continguts

 

L’ingredient més important per a una bona traducció és un text original impecable

Un ingredient essencial per a una bona traducció és un text original impecable. Els errors de l'original es multipliquen a mesura que es tradueix a altres llengües, fet que repercuteix negativament en la vostra marca. I, a més de la correcció lingüística, és fonamental que els arxius estiguin dissenyats de manera que la versió traduïda requereixi el mínim de modificacions de format possible i no es produeixin problemes funcionals.

Només aplicant unes bones pautes d’internacionalització als vostres continguts reduireu enormement el pressupost de traducció. Oferim els serveis següents:

  • revisió ortotipogràfica, gramatical i estilística;
  • comprovació de formats de nombres, unitats i dates;
  • extracció de terminologia i comprovació de la coherència terminològica (consulteu la pàgina Gestió terminològica);
  • creació de guies d’estil de redacció tècnica;
  • revisió de la maquetació;
  • creació de plantilles d’estil per a la maquetació de documents;
  • comprovació del compliment de les bones pràctiques d’internacionalització;
  • revisió semàntica funcional (revisió de concepte).

L’estratègia de comunicació multilingüe i els requisits de la vostra empresa determinaran l’abast d’aquest servei.

Tots els projectes de revisió i internacionalització de continguts es fan seguint els criteris estrictes de qualitat de l’ISO 9001 i l’ISO 17100.