+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Traducció tècnica

Traducció experta de la documentació descriptiva i d’ús d’un producte

Fem traduccions de tota mena de textos i documents que descriuen un producte tècnic i n’expliquen l’ús: textos informatius, normatius, descriptius o instructius, com ara catàlegs de productes; condicions de garanties; manuals d’ús, de manteniment o de reparació, etc.

Per poder oferir un servei de traducció tècnica amb qualitat, els nostres traductors han de seguir un procés d’homologació i acreditar tota una sèrie d’habilitats. L’ingredient més important és un alt domini de l’àrea de coneixement de la seva especialitat i de la terminologia específica, tant en la llengua de partida com en la llengua d’arribada. A més a més, han de conèixer les convencions textuals dels diferents tipus de documents que processen i dominar les tècniques de transferència d’aquestes convencions d’una llengua a una altra. Un bon traductor tècnic és, a part, un tafaner nat i un investigador incansable. I hi ha un darrer ingredient, però no per això menys important: una ètica professional que l’obliga a arribar al fons de les qüestions i cercar les millors solucions, pel bé del client.