+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Traducció per al sector turístic

STAR Servicios Lingüísticos s'ha establert com a empresa de referència de la traducció turística ja que ofereix, gràcies a la seva pròpia tecnologia de traducció assistida, un enorme potencial d’estalvi en el sector.

Traducción para el sector de turismo y hostelería_0.jpg

Von Slaunger - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35203662

Serveis de comunicació multilingüe per al sector turístic

Espanya ha esdevingut la segona potència mundial pel que fa a ingressos generats per l'activitat turística. El creixement sostingut de l'última dècada, que s'ha interromput només durant el parèntesi ocasionat per la crisi de la COVID-19, ha situat la seva contribució a l'economia espanyola per sobre del 12 %.

Un dels factors que ha contribuït al creixement vigorós i continuat del sector ha estat la creixent internacionalització de les empreses turístiques i hoteleres espanyoles. Per competir en l’escenari internacional és indispensable tenir una estratègia de comunicació multilingüe capaç de respondre a les necessitats comunicatives dels clients, empleats i proveïdors. Les necessitats són múltiples: traducció de llocs web i SEO multilingüe, traducció de materials de màrqueting, serveis d'interpretació simultània en fires, transcreació de campanyes publicitàries o traducció audiovisual (per exemple, la subtitulació o sincronització de vídeos corporatius).

Gran potencial d'estalvi en costos de traducció

Si considerem la varietat existent i tota la creativitat que requereixen la traducció i la transcreació de certs tipus textuals propis del sector, els textos turístics habituals es caracteritzen per un llenguatge específic i una fraseologia reduïda, així com per un alt grau de repeticions. Gràcies a aquestes característiques, la reutilització intel·ligent de recursos lingüístics, és a dir, de la terminologia i de memòries de traducció, ofereix un enorme potencial d’estalvi.

Les solucions de STAR Serveis Lingüístics per al sector turístic i hoteler són:


Informació