+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Ferroviari

 

Serveis de traducció per al sector ferroviari

Solucions per al sector ferroviari

Els projectes d’infraestructura ferroviària són d’una complexitat enorme: material rodant, equips i maquinària de fabricació, infraestructures (construcció de vies, estesa de línies, electrificació, manteniment...), senyalització i control de trànsit i telecomunicacions. Tots aquests components estan interrelacionats i demanen una informació tècnica extensa que cal compilar, gestionar, redactar i traduir.

L’aplicació d’unes pautes correctes d’internacionalització i l’optimització dels processos del cicle de vida documental suposen un gran potencial d’estalvi, que contribuirà sens dubte a la competitivitat dins del sector.

Les solucions de STAR Servicios Lingüísticos per al sector ferroviari són:

 

Foto: Renfe, Patier


Informació