+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Què és la traducció tècnica

Traducció tècnica

Què és la traducció tècnica


La traducció tècnica

La traducció tècnica és la traducció de textos que es poden englobar dins del terme genèric de documentació tècnica. Sense entrar en l'estudi de la tipologia textual, els textos d'aquest gènere tenen unes característiques específiques.

Són textos de caràcter informatiu o orientats al contingut que acompanya un producte, servei o giny, i que en descriuen les característiques, en detallen l'ús, etc.

Dins del gènere de documentació tècnica hi trobem molts subtipus textuals (manuals, catàlegs, guies, fulls de dades, etc.).

En funció del subtipus, hi ha convencions textuals establertes quant als continguts i a la forma en què s'estructuren i es presenten.

En funció dels grups de destinataris (experts, operaris, consumidors), poden ser més o menys "tècnics", és a dir, el contingut pot ser més o menys complex i requerir més o menys coneixement especialitzat.

Una altra característica i alhora mesura del grau de tecnicitat o especialització és l'ús abundant de terminologia específica de l'àrea temàtica del text.

En funció del subtipus textual, la traducció tècnica pot incloure:

 • La traducció de catàlegs de productes
 • La traducció de catàlegs de peces o accessoris
 • La traducció de fulls de dades
 • La traducció de guies de producte
 • La traducció de manuals d'instal·lació o muntatge
 • La traducció d'instruccions d'ús
 • La traducció de manuals de manteniment
 • La traducció de manuals de reparació
 • La traducció de textos de màquina
 • La traducció de textos de dispositius diagnòstics
 • La traducció de plecs tècnics de concursos
 • La traducció de guies didàctiques, tutorials o altres tipus de material formatiu
 • La traducció de programari
 • La traducció d'aplicacions web
 • La traducció d'ajudes en línia

La traducció tècnicolegal

La traducció de certs subtipus textuals del gènere de documentació tècnica requereix coneixements de traducció legal, com ara:

 • La traducció de condicions de venda i de prestació de serveis
 • La traducció de clàusules de garantia
 • La traducció d'acords de llicència

La traducció tecnicopublicitària

Alguns textos publicitaris i de màrqueting també es poden englobar en el gènere de documentació tècnica, encara que la seva funció comunicativa, a part d'informar, sigui convèncer, entusiasmar i incitar al consum. Tot i això, n'hi ha que tenen un alt contingut de termes tècnics o d'argot tècnic (una terminologia no normalitzada), precisament per apel·lar a certs grups de consumidors. La traducció publicitària o transcreació dels tipus textuals següents requereix habilitats especials:

 • La traducció de fullets publicitaris
 • La traducció de continguts web publicitaris
 • La traducció d'anuncis o de campanyes publicitàries
 • La traducció de vídeos corporatius o de vídeos publicitaris sobre productes o serveis

La relació que presentem de tipus i subtipus textuals que trobem a la documentació tècnica no és en cap cas exhaustiva. Hi ha més tipus i subtipus, així com tipus mixtes o tipus textuals complexos (documents que es componen de més d'un subtipus) i cadascun sol seguir unes convencions concretes que, a més, poden diferir segons el mercat de destinació.

Les competències d'un bon traductor tècnic

De les característiques enumerades se'n poden derivar les competències que ha de tenir un traductor tècnic professional:

 • Excel·lent domini de l'àrea de coneixement.
 • Excel·lent domini de la terminologia específica de l'àrea de coneixement, tant en la llengua de partida com en la de destinació.
 • Coneixements teòrics de la terminologia i de la gestió terminològica.
 • Conèixer les convencions dels tipus textuals.
 • Conèixer i saber utilitzar les tècniques de transferència d'aquestes convencions d'una llengua a una altra.
 • Curiositat i capacitat investigadora.
 • Domini de les eines que s'utilitzen actualment al sector de la traducció professional (sistemes de traducció assistida i gestors terminològics).
 • Una ètica professional que l’obliga a arribar al fons de les qüestions i cercar les millors solucions.

Gràcies per llegir-nos! En el nostre bloc Globalízate hi trobaràs més articles sobre conceptes bàsics de la traducció i altres serveis lingüístics:

 

 

 

 

Etiquetes:
Categories:

Feu-nos arribar els vostres comentaris