+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Estudi sobre la gestió terminològica

Gestió eficaç de la terminologia

Estudi sobre la gestió terminològica


La gestió terminològica segueix sent una assignatura pendent en moltes empreses. Durant el cicle de vida dels productes, diversos departaments participen en la denominació de components, peces, processos i eines. Recerca i desenvolupament, màrqueting, servei postvenda, documentació tècnica (redacció tècnica i traducció): tots aquests departaments creen terminologia per a diferents grups de destí. No obstant, sovint no hi ha coordinació entre ells. Les repercussions negatives d'aquesta falta de coordinació al nomenar les coses són nombroses. No obstant això, el seu denominador comú és el gran cost que suposa per a les empreses en les diferents fases de la vida del producte:

 •     Processos ineficients a causa de malentesos entre departaments
 •     Reclamacions i sol·licituds d'assistència tècnica d'usuaris insatisfets per no entendre la documentació tècnica confusa
 •     Errors de traducció i costos elevats de revisió
 •     Problemes legals
 •     Comunicació deficient amb els clients

La segona edició de l'estudi "Erfolgreiches Terminologiemanagement im Unternehmen" (Gestió terminològica eficaç en l'empresa) explica com evitar-los. Aquesta guia mostra les bones pràctiques i eines utilitzades per aconseguir una gestió terminològica adequada. La guia comprén els següents aspectes:

 •     Terminologia, ensenyament de la terminologia i el treball terminològic
 •     Perquè fer servir el treball terminològic
 •     Anàlisi de cost-benefici pas a pas
 •     Base conceptual del treball terminològic en l'empresa
 •     El treball terminològic en la pràctica
 •     Exemple d'un anàlisi de cost-benefici
 •     L'statu quo: resultats empírics sobre el treball terminològic
 •     Descripció de les funcionalitats de les eines terminològiques
 •     Introducció de dades i assegurament de la qualitat
 •     Comparació detallada de 17 eines de gestió terminològica
 •     Exemples de gestió terminològica en empreses i testimonis d'usuaris

En resum: una obra de referència indispensable per a qualsevol responsable de la documentació tècnica.

Etiquetes:
Categories:

Feu-nos arribar els vostres comentaris