+34 93 244 08 80

WooRank assistant

STAR Servicios Lingüísticos estrena el portal de clients

Més informació i transparència per als clients de traducció a través del nou portal de clients de STAR Servicios Lingüísticos

STAR Servicios Lingüísticos, la sucursal espanyola del grup STAR ubicada a Barcelona, ha obert el nou portal de clients com a part del seu sistema de gestió de projectes GTMS. El portal permet que els clients accedeixin directament a la potent eina de gestió que STAR fa servir per prestar els seus serveis. D’aquesta manera, els clients poden consultar l’estat de les sol•licituds de pressupost i dels projectes en curs, veure les factures i contactar directament amb el seu gestor de projectes.

A causa de la necessitat i l’obligació de traduir per a diferents mercats, les empreses exportadores poden arribar a tenir un cost elevat de traducció. Moltes vegades, les sol•licituds de traducció es poden generar des dels departaments més diversos, com ara Gerència, Màrqueting, Servei de Postvenda, Formació, Documentació Tècnica, etc. Per això, a moltes empreses no hi ha cap control real sobre el veritable cost de la traducció a tota l’organització.

El nou portal de clients de STAR Servicios Lingüísticos resol aquest problema, ja que, a través del portal, els clients podran accedir a uns indicadors clau de rendiment que ells mateixos podran triar. Així podran veure el volum total en euros dels serveis de traducció, maquetació, interpretació, etc. que han encarregat a l’empresa i analitzar qui de l’organització ha sol•licitat quins serveis. També podran veure a quines llengües s’ha traduït i quin nombre de paraules o de línies en total o per combinació lingüística s’han fet.

A més a més, mitjançant una aplicació de gestió de tasques, el portal permetrà la comunicació directa entre el gestor del client i el gestor de projectes responsable de STAR Servicios Lingüísticos. D’aquesta manera, tota la comunicació es registra juntament amb el projecte, en comptes de quedar enterrada en bústies de correu electrònic. Aquesta funció fa augmentar la transparència i la traçabilitat de tots els projectes, que són factors molt importants per poder oferir un servei de qualitat.