+34 93 244 08 80

WooRank assistant

STAR Servicios Lingüísticos dóna veu als seus proveïdors

Amb l’objectiu d’obtenir una avaluació per part dels proveïdors externs, de detectar les seves necessitats principals i d’escoltar-ne els suggeriments, STAR Servicios Lingüísticos ha dut a terme la seva primera enquesta de satisfacció de proveïdors.

L’enquesta, que es va enviar aproximadament a 200 traductors i revisors, tenia un total de 30 preguntes sobre 5 aspectes clau de la relació entre l’empresa i els proveïdors: la gestió de projectes i el tracte per part dels gestors de projectes de STAR; la relació amb el departament d’Administració i Gestió de Creditors; la usabilitat del portal de proveïdors; el tracte per part de la gestora de proveïdors; el servei tècnic, i les facilitats proporcionades per STAR per a l’aprenentatge i l’ús adequats de les eines principals de treball, el Transit NXT i el TermStar.
La participació elevada a l’enquesta, de gairebé un 50 %, demostra la bona acollida de la iniciativa per part dels proveïdors.

valoració

En una escala del 0 al 10, els col•laboradors van puntuar la seva satisfacció global pel que fa a la col•laboració amb STAR amb un 7,8. La mitjana total de les puntuacions rebudes en les preguntes tancades va ser d’un 7,03.
En general, els aspectes professionals i relacionals van rebre unes puntuacions altes. Els aspectes instrumentals (funcionalitat del portal de proveïdors, l’ús del Transit NXT) van rebre una puntuació més baixa, de manera que l’enquesta va demostrar que hi ha marge per fer millores funcionals i ergonòmiques en les eines i en la política de formació i informació per part de l’empresa.
«Considerem que els resultats obtinguts són d’una gran utilitat per millorar tots els aspectes que afecten la relació amb els nostres proveïdors principals de serveis», comenta Anastasia Konovalova, gestora de proveïdors de STAR. «La qualitat d’aquesta relació és crucial per a la qualitat del servei que oferim al client. El que fem per i per als nostres proveïdors es reflecteix en la satisfacció dels nostres clients; per a nosaltres són dues cares de la mateixa moneda».
En agraïment de la seva col•laboració en l’enquesta, els proveïdors que hi van participar rebran un petit informe dels resultats obtinguts.